Hjemmeservice


Til borgere der i forvejen modtager hjælp fra Curae, kan vil tilbyde en lang række af tilkøbsydelser,
hvis du har et større eller andet behov end det du er blevet visiteret af kommunen.


Vi kan tilbyde:


  • Ekstra regøring.
  • Ekstra bad.
  • Gåtur.
  • Ledsagelse til læge / hospitalsundersøgelser.
  • Hundeluftning / fodring af kæledyr.
  • Ekstra tilsyn / Omsorgsbesøg.
  • Fastvagt ved særlige / akutte behov.